Запобігання корупції

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706 «Питання запобігання та виявлення корупції» у відділі освіти Барвінківської районної державної адміністрації призначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

У своїй діяльності визначена особа керується Законом України «Про запобігання корупції», Типовим положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим постановому Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706, Кодексом України про адміністратині правопорушення, Кримінальним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами у сфері антикорупційного законодавства та своєю посадовою інструкцією.

 

Про стан роботи відділу освіти із зверненнями громадян та з питань виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» упродовж 2016 року

 

Відділ освіти постійно тримає на контролі стан дотримання та виконання Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки», «Про запобігання корупції», «Про державну службу», «Про звернення громадян».

Робота зі зверненнями громадян у відділі освіти спрямована на безумовне виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та на реалізацію державної політики у сфері забезпечення права кожного громадянина на звернення.

До відділу освіти протягом 2016 року надійшло 6 звернень. Відзначається стала тенденція збільшення надходження звернень до обласної державної адміністрації. Через органи влади надійшло 3 звернення.

За видами звернень домінують пропозиції (зауваження) – 3 (50 %), заяви та клопотання щодо вирішення певних питань – 2 (33,3 %), скарги – 1 (16,7 %). По зверненнях, що надійшли до відділу освіти протягом 2016 року: – 2 (33,3 %) вирішено позитивно; по 4 (66,7 %) надано роз’яснення щодо шляхів вирішення питань. Актуальними залишаються питання функціонування навчальних закладів (2 – 33,3 %); а також різне (4 – 66,7 %).

За звітний період порушень термінів розгляду звернень громадян у відділі освіти не допущено. Створені умови для участі заявників у перевірці наданих ними звернень, можливості ознайомитися з матеріалами перевірок.
Протягом 2016 року на особистих прийомах начальником відділу освіти, керівниками структурних підрозділів розглянуто 44 (2015 – 31) звернення громадян.

Під час відвідування начальником відділу освіти навчальних закладів в оперативному порядку вирішувалися питання, що порушували учасники навчально-виховного процесу.

Корупція становить значну загрозу демократії, реалізації принципу верховенства права, національній безпеці, становленню громадянського суспільства. У зв’язку із цим розв’язання проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави. Безумовно, пріоритет у боротьбі з проявами корупції надається у відділі освіти профілактичним заходам.

На виконання Програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2016 – 2017 роки, заходів відділу освіти районної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції у 2016 році відділом проведена відповідна робота.

Протягом 2016 року здійснено заходи, спрямовані на формування антикорупційної правосвідомості громадян.

Протягом 2017 року діяльність відділу освіти буде спрямована на реалізацію основних напрямів державної політики у сфері запобігання проявам корупції в Барвінківському районі, а саме:

  • ефективне застосування антикорупційного законодавства відділом освіти;
  • створення системи протидії корупції в системі освіти Барвінківського району;
  • забезпечення відкритості та інформованості громадськості;
  • формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;
  • підвищення рівня довіри громадян до відділу освіти та закладів освіти Барвінківського району;
  • контроль за ефективним розглядом та вирішенням звернень різного характеру.

 

Презентація “Запобігання і протидія корупції”