Школа кадрового резерву

Реалізація кадрової політики у відділі освіти здійснюється у відповідності з вимогами законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації» та інших законодавчих і нормативних актів, які передбачають підвищення ефективності та посилення ролі державної служби.

В основу роботи щодо кадрового забезпечення, одного із важливих напрямів діяльності, покладено плани роботи з кадрами, відповідно до яких реалізується комплекс заходів із проведення прозорого відбору кандидатів на державну службу, ознайомлення їх із положеннями нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби, та узгодження призначення працівників на керівні посади.

На даний час у відділі освіти державних службовців за штатним розписом – 4 штатні одиниці, працюють на посадах 3 особи, з них: 3 жінки (100%).

Серед працюючих 100 % мають повну вищу освіту, 1 магістр державної служби. Що стосується вікового складу державних службовців, то найбільше працівників працюють на посадах у віці до 35 років (67 %).

З метою забезпечення об’єктивності, прозорості та гласності під час прийняття на державну службу, відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» на посади державних службовців приймаються особи шляхом конкурсного відбору, з кадрового резерву та після проходження стажування.

До кадрового резерву на посади державних службовців відділу освіти у січні 2016 року зараховано 8 осіб, жінки складають 75 % (6 осіб), 6 осіб віком до 35 років (75%).

 

 

Програма занять Школи кадрового резерву на 2016 рік

 

 

1. Теми занять для осіб, зарахованих до кадрового резерву для державної служби

 

№з/п

Тематика заняття

Термін проведення

1.

Етика державного службовця: конфлікти в державних установах та засоби їх подолання.

Березень – квітень 2016 року

2.

Ділова українська мова та психологія спілкування у  професійній  діяльності державних службовців.

Жовтень – листопад
2016 року

 

 

2. Теми занять для кадрового резерву управлінських кадрів
дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

 

№з/п

Тематика заняття

Термін проведення

1.

Принципи і методи управління навчальним закладом.

Лютий-березень
2016 року

2.

Соціально-психологічні вимоги до керівника навчального закладу.

 Жовтень- листопад
2016 року

Етика поведінки державного службовця (презентація)