Нормативно-правова база

№ з/п Назва Примітки
1 Кодекс законів про працю України
2 Закон України “Про відпустки”
3 Правила внутрiшнього трудового розпорядку