Нормативно-правова база

Кодекс законів про працю України

Закон України “Про відпустки”

Правила внутрiшнього трудового розпорядку