Правова база

Закони України

“Про освіту”,   “Про загальну середню освіту”

Укази Президента України

«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 №344/2013

«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29 червня 1995 №489

Акти Кабінету Міністрів України, накази міністерств

Наказ Міністерства освіти і науки України 19.06.2017 №866 “Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2018”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 №912 “Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 №19-508 “Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2018”

Постанова Кабінету Міністрів Укарїни від 13 вересня 2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»

Постанова Кабінету Міністрів Укарїни від 27 серпня 2010 р. N 777 “Про затвердження Положення про освітній округ “

Постанова Кабінету Міністрів Укарїни від 27 серпня 2010 р. N 778 “Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”

Постанова Кабінету Міністрів Укарїни від 5 жовтня 2009 р. N 1121 “Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу “

Наказ Міністерства від 20 липня 2004  N 601 “Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 № 1176 «Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти»

Наказ Міністерства від 27.05.2014 № 648 “Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно – технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України”

Наказ Міністерства від 21.08.2013 № 1222 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти”

Наказ Міністерства від 04.11.2013 № 1550 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі”

Наказ Міністерства від 21.10.2013 № 1456 “Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі”

Наказ Міністерства від 03.05.2012 № 528, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2012 р. за № 750/21063 “Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні”

Наказ Міністерства від 12.09.2011 № 1050 “Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Постанова Міністерства від 11 серпня 1995 р. N 638 «Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року»