Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста відділу освіти Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Барвінківської

районної державної адміністрації

від 14.08.2019 № 204

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста відділу освіти Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області

Загальні умови

Посадові обов’язки

 – підготовка матеріалів та проектів матеріалів для аналізу стану справ у галузі освіти району;

 – участь в аналізі тенденцій розвитку освітньої галузі району, готує відповідні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків з питань, що належать до його компетенції;

 – виконання доручень начальника відділу освіти, вищих органів влади з питань, що стосуються його компетенції;

 – участь в організаційному забезпеченні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань;

 – підготовка проектів рішень та пропозицій на виконання доручень керівництва, участь у підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних документів;

 –  організація роботи з документами у відповідності з чинним законодавством;

 – підготовка відповідних аналітичних оглядiв у сфері освітньої діяльності.

Умови оплати праці

– посадовий оклад – згідно із штатним розписом, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648);

3) резюме в довільній формі;

4) письмова заява особи, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та вона надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (оригінал);

6) копія (копії) документа (документів) про освіту;

7) заповнена особова картка встановленого зразка (наказ Нацдержслужби від 05.08.2016 № 156 «Про затвердження форми особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за №1200/29330);

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Тестування із знання законодавства 05 вересня 2019 року о 10:00 год. за адресою:  64701, Харківська область, м.Барвінкове, вул. Центральна, 8

Прізвище, ім’я та по батькові,

номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ступак Аліна Сергіївна

тел.: (05757) 4-30-06, 4-12-18,

Електронна адреса: nach.barvinkove@dniokh.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

  1

Освіта

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

  2

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

  3

Володіння державною
мовою

Вільне

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

Якісне виконання поставлених
завдань

1) уміння працювати з великим обсягом інформації;

2) здатність швидко переключатися з одного аналізу на інший;

3) уміння відрізняти головну інформацію від другорядної;

4) уміння формулювати висновки за підсумками проведення аналізу;

5) навички підготовки рекомендацій, службових листів, включаючи відповіді на звернення державних органів, громадян і організацій;

6) здатність працювати у декількох проектах одночасно;

7)орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

8) уміння визначати цілі (пріоритети), здатність виконувати пріоритерні завдання у першу чергу.

 

Командна робота та взаємодія

1) уміння працювати в команді;

2) навички ефективної координації дій з працівниками, структурними підрозділами, підпорядкованими закладами;

3) уміння здійснювати зворотний звязок.

 

Сприйняття змін

1) здатність підтримувати зміни та змінюватися;

2) здатність виконувати план змін та покращень;

3) уміння швидко реагувати на зміну пріоритетів.

 

Технічні вміння

Уміння викоритсовувати комп’ютерне обладання та програмне забезпечення, офісну техніку.

 

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) наполегливість;

3) креативність та ініціативність (уміння демонструвати інноваційне мислення – пропонувати ідеї, спрямовані на розвиток нових або поліпшення існуючих процесів, методів, систем, послуг);

4) системність і самостійність в роботі (самоконтроль);

5) уміння працювати у стресових ситуаціях.

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

  1

Знання законодавства

Знання:

 –  Конституції України;

 –  Закону України «Про державну службу»;

  – Закону України «Про запобігання корупції».

  2

Знання спеціального законодавства

1) Закон України “Про освіту”;

2) Закон України “Про загальну середню освіту”;

3) Закон України “Про дошкільну освіту”;

4) Закон України «Про звернення громадян»;

5) Закон України «Про доступ до публічної інформації».

 

Скачати оголошення за посиланням.