Завершено другу сесію тематичного спецкурсу

6 квітня 2018 року закінчила роботу ІІ сесія тематичного спецкурсу «Особливості організації освітнього процесу в 1 класі в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти».

Слухачі працювали відповідно до затвердженого КВНЗ «ХАНО» розкладу другої сесії та були зацікавлені всією наданою інформацією.

Особливу увагу слухачів викликали такі теми: «Зміст освіти: освітні галузі. Типова освітня програма. Освітня програма закладу освіти. Базовий навчальний план. Календарне планування», «Планування на тиждень, день. Навчальні види діяльності, в основі яких діяльнісний підхід», «Основні аспекти процесу оцінювання. Вербальне оцінювання. Відстеження індивідуальних досягнень учнів. Надання зворотного зв’язку. Контрольно-оцінювальна діяльність», «Погляд в майбутнє крізь призму педагогіки гри. Освітній потенціал гри з LEGO» та інші.