Оголошено конкурс

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад

педагогічних працівників комунальної установи

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Барвінківської районної ради Харківської області

 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Барвінківської районної ради Харківської області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників (консультанта, психолога) комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Барвінківської районної ради Харківської області відповідно до Положення про конкурсне призначення на посаду педагогічного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Барвінківської районної ради Харківської області, затвердженого рішенням позачергової ХХХІХ сесії VІІ скликання Барвінківської районної ради від 22.09.2020 року № 981–VІІ.

Місцезнаходження закладу: 64701, Харківська область, м. Барвінкове, вулиця Центральна, 3.

Найменування посади: консультант комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Барвінківської районної ради Харківської області, психолог комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Барвінківської районної ради Харківської області.

Умови оплати праці: Посадовий оклад, доплати, надбавки, премії  встановлюються відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України  від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 (зі змінами).

Консультантом та психологом «Центру професійного розвитку педагогічних працівників» може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та яка пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу.

Для участі в конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:

копію паспорта громадянина України;

письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

копію трудової книжки;

копію (копії) документа (документів) про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Вказані документи кандидати подають особисто (або подає уповноважена особа згідно з довіреністю)  до «Центру професійного розвитку педагогічних працівників» Барвінківської районної ради Харківської області до 12.11.2020 включно за адресою: Харківська область, м. Барвінкове, вул. Центральна, 3.

Особа, яка уповноважена приймати документи для участі у конкурсі та надавати інформацію про конкурс: Тетяна РОЙ, директор «Центру професійного розвитку педагогічних працівників» Барвінківської районної ради Харківської області. Телефони (05757) 4-20-20. Електронна адреса: mkab.barvinkove@dniokh.gov.ua

Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

– перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

– приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання.

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди.

Конкурсний відбір відбудеться 17 листопада 2020 року о 10-00 год. за адресою: Харківська область, м. Барвінкове, вул. Центральна, 3.

За детальною інформацією звертатися до «Центру професійного розвитку педагогічних працівників» Барвінківської районної ради Харківської області Барвінківської районної ради за адресою: 64703, Харківська область, м. Барвінкове, вул. Центральна,3.

Телефони для довідок: (05757) 4-10-20.

 

 Орієнтовний перелік питань

для проведення кваліфікаційного іспиту на посади

педагогічних працівників  комунальної установи

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Барвінківської районної ради Харківської області

Що є метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?

Що включає право на освіту?

За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та післядипломної освіти?

В яких закладах освіти створюється педагогічна рада?

Хто має право брати участь у засіданнях педагогічної ради?

Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи — це…

Розроблення яких державних стандартів загальної середньої освіти передбачає реформування змісту загальної середньої освіти загальної середньої освіти?

На чому повинні ґрунтуватися державні стандарти загальної середньої освіти? Які ключові компетентності визначені в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?

Що передбачає реформування педагогіки загальної середньої освіти?

Що необхідно забезпечити для досягнення мети Концепції?

Які новації для початкової освіти пропонує Закон України «Про освіту»?

Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх. Які форми здобуття освіти пропонує Закон України «Про освіту»?

Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами?

Що ви розумієте під терміном «надання освітніх послуг»?

Як Ви оцінюєте результативність діяльності педагога?

Як Ви оцінюєте результативність діяльності учня?

Що передбачає академічна свобода вчителя?

Які завдання стоять перед вчителем Нової української школи?

Які методи навчання будуть застосовуватися в освітній діяльності згідно з принципами педагогіки партнерства?

У чому сутність сертифікації педагогічних працівників?

Які освітні інновації необхідно запровадити у закладі освіти?